Firmaet - gullsmedbedriften "Gullsmed Ole Kristian Barnung "

 

 - etablert i Målselv 1. mai 1980.

 

Ole Kristian Barnung, født 1952 i Bergen og oppvokst der - begynte i gullsmedlære på gullsmedverksted i Bergen i 1968 og tok svennebrev som gullsmed der i 1972 etter 4 års læretid. Deretter jobbet Ole Kristian som gullsmed på dette verkstedet i flere år før han flyttet til Målselv. Her - på Storjord i Målselv - etablerte han da sitt eget gullsmedverksted 1. mai 1980.

I 1984 tok Ole Kristian mesterbrevet og startet da opp med gullsmedbutikk i Bardufoss sentrum, samtidig som han har hatt verkstedet her på Storjord i alle år. Gullsmedbedriften ble også etter hvert utvidet med urmakerbutikk, med både salg av ur, batteriskift og urreparasjoner.

Gullsmed Barnung er en typisk familiebedrift. Begge døtrene har tatt svennebrev som gullsmed, Cecilie i 1997 og Yvonne i 1999. Sønnen Tom Henning Barnung er også litt involvert i bedriften - og Frøydis er selvsag med. Så er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt med en av oss forannevnte som vil være behjelpelige med svar på det dere kunder lurer på.

Etter over 30 år med butikk i Bardufoss ble butikken vår der lagt ned da Coop valgte å legge ned alle butikker i 2. etg. pr. 31.12. 2014. Det var da ikke grunnlag lenger til ny etablering i Bardufoss, og vi valgte da å flytte inn i vårt verkstedsbygg på Storjord med en liten butikk i tillegg til verkstedsdriften for videre drift. Her driver vi med akkurat det samme som vi gjorde i Bardufoss i alle år. Det eneste som er forskjllig nå, er åpningstidene. Se mer om dette under "åpningstider".